Prefabrikasyonun sağladığı faydalar


 1. İnşaat süresi kısalır ve yapının kısa sürede kullanılır hale gelmesi sağlanır. (4mevsim yapılabilir.)
 2. Yapım metotlarında ve yapı elemanlarında standardizasyonu sağlar.(Düzenli yapılaşma olur.)
 3. İnşaat faaliyetlerinin, iklim, hava şartları ve dış etkin
  liklerden kurtarılmasını sağlar.
 4. Beyin gücü, iş gücü, makine ve teçhizatın en verimli şekilde kullanılmasını, atıl
  kapasitenin en aza indirilmesini, bu güçlerdeki performans düşürücü sebeplerin en aza indirilmesini sağlar.
 5. Malzeme, iş gücü ve enerji kayıpları en aza indirir.
 6. Yapıda kaliteye düşüren rötre, kötü imalat, bozuk yüzeyler gibi şartları ortadan kaldırır.
 7. Her türlü malzemenin taşıma ve depolanmasının en aza indirir.
 8. Uygulamanın her safhasını önceden görecek ve kapsayacak planlamaların yapılıp uygulanabilmesine imkan verecek yapım metotlarının seçimini sağlar.
 9. Elemanları istenen kalitede yapmak mümkündür.
 10. Uygun şartlarda daha ekonomik yapılar yapmak mümkündür.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir